top of page
© 2023 lerno perego architecture

case studie house 01

Dit ontwerp start vanuit het idee om een eenvoudig te bouwen structuur te bedenken die zich uit in een case study house. Het is ontworpen als een woning voor de toekomst zonder fixe locatie, maar met parameters zoals circulariteit en oprechtheid in gedachten. Deze case study kan als fundament dienen in verder onderzoek naar een nieuwe “baukultur”. Eerst en vooral vinden we dat circulair bouwen niet evenredig is aan circulair ontwerpen. In ons geval streven we naar de handeling van het ontwerpen dat tegelijkertijd de actie als het discour is met de focus op een snelle constructie met duurzame materialen. Deze manier van ontwerpen moet creativiteit en vooral durf bevatten om als experiment voor later te dienen.

Onze strategie zit in een eenvoudig sigaarvormig volume met een open plan, waardoor een maximale benutting van de ruimte mogelijk is. Dit betekent dat we anticiperen
op verandering en een gebouw creëren dat doorheen de tijd verschillende functies en betekenissen kan krijgen. Het ontwerp moet dus uitgaan van een maximale flexibiliteit, zowel in architectuur, structuur als in technieken. We streven naar een radicaal ontwerp zonder de structuur of materialiteit te verbergen. Schoonheid zit in de puurheid van de dingen.

bottom of page